Thông tin ứng viên


Tran Xuan Thinh

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 24/11/1981
 Lượt xem: 13    Cập nhật ngày: 08/01/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Quality / Production

Đại học

Trên 5 năm

Cơ khí/ Chế tạo / Kĩ thuật ứng dụng
- Develop and maintain quality procedures, standards and a quality management system.
- Develop and specify inspection and test plans on basis of internal quality assurance procedures, methods and tools.
- Optimizing manufacturing procedures.
- Optimizing quality check procedures.
- Defining and implementing a structured way of getting KPI's to the workfloor

Felix Technology
(từ 07/2014 đến 01/2019)

Trưởng phòng

Phó giám đốc/Phó tổng giám đốc

Hải Phòng

Cơ khí/ Chế tạo / Kĩ thuật ứng dụng
QA- QC/ Thẩm định/ Giám định
Kỹ sư/ kỹ sư ứng dụng

30-30 triệu

Welding
Painting/Powder coat/pre-treatment
Assembly/Test
Gaging..conventional & non-contact
CNC tool/setup cycle time optimization
Project Management/PPAP/AIAG/GDPIM
TS16949/9001 internal auditor

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Tiến Dũng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vu An Dong
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Tiến Hảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Trọng Linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đào Trung Kỷ
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thành Trưởng
Hà Nội
Ảnh đại diện
vũ khắc chương
Thái Bình
Ảnh đại diện
Nguyễn Công Dương
Thái Bình
Ảnh đại diện
Trịnh Thành Công
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
nguyễn phương hợp
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Nam Sơn
Hải Phòng