Thông tin ứng viên


Nguyễn Đình Hưng

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 17/03/1996
 Lượt xem: 56    Cập nhật ngày: 08/01/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kinh doanh

Đại học

2 năm

Nhân viên kinh doanh

Côngg ty tnhh phát triển thương mại phúc lâm
(từ 01/2019 đến 01/2019)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Nhân viên kinh doanh

thỏa thuận

Kinh tế

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Vũ Mạnh Hùng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trương Thị Thùy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Việt Cường
Hải Phòng
Ảnh đại diện
nhâm sơn tùng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
vu trung ket
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đặng Thị Mai Hoa
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Khánh Hà
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Đình Trọng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hiền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Ngọc Hải
Hải Phòng