Thông tin ứng viên


Nguyễn Đình Hưng

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 17/03/1996
 Lượt xem: 29    Cập nhật ngày: 08/01/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kinh doanh

Đại học

2 năm

Nhân viên kinh doanh

Côngg ty tnhh phát triển thương mại phúc lâm
(từ 01/2019 đến 01/2019)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Nhân viên kinh doanh

thỏa thuận

Kinh tế

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Lâm Xuân Hoàng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Tuyền Nguyễn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Duy Nhật
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đồng Văn Tiến
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Đình Hưng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Thùy Dương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đinh Thị Hương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Ngọc Ngân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Bạch Dương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn thị Nguyên
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trân Xuân Đoàn
Hải Phòng