Thông tin ứng viên


Nguyễn Đình Hưng

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 17/03/1996
 Lượt xem: 41    Cập nhật ngày: 08/01/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kinh doanh

Đại học

2 năm

Nhân viên kinh doanh

Côngg ty tnhh phát triển thương mại phúc lâm
(từ 01/2019 đến 01/2019)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Nhân viên kinh doanh

thỏa thuận

Kinh tế

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Le Pham Luong
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Mai Xuân Tiến
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
NGÔ KIM VẠN
Hải Phòng
Ảnh đại diện
ĐỖ THỊ LOAN
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyen trong ket
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Duy An
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Mạnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Khánh Huyền
Quảng Ninh
Ảnh đại diện
Nguyễn văn phan
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Phương Hoa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thế Uyển
Hải Phòng