Thông tin ứng viên


Phạm thanh hùng

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 20/08/1983
 Lượt xem: 19    Cập nhật ngày: 07/01/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Quản lý

Kỹ sư

Trên 5 năm

Kỹ sư/ kỹ sư ứng dụng
Kỹ sư quản lý và vận hành

Inlaco hai phòng
(từ 01/2007 đến 01/2019)

Kỹ sư

Kỹ sư

Hải Phòng

Kỹ sư/ kỹ sư ứng dụng

19-30 triệu

Kỹ sư máy và kỹ sư điện tự động

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
phuong
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Duy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Quốc Thành
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trịnh Văn Khang
Nam Định
Ảnh đại diện
Nguyễn văn thiện
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Trung Bắc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
LÊ ĐÌNH CÔNG
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Văn Phong
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Đức Việt
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Ngọc Thái
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Xuân Xuân
Hải Phòng