Thông tin ứng viên


Phạm thanh hùng

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 20/08/1983
 Lượt xem: 35    Cập nhật ngày: 07/01/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Quản lý

Kỹ sư

Trên 5 năm

Kỹ sư, kỹ sư ứng dụng
Kỹ sư quản lý và vận hành

Inlaco hai phòng
(từ 01/2007 đến 01/2019)

Kỹ sư

Kỹ sư

Hải Phòng

Kỹ sư, kỹ sư ứng dụng

19-30 triệu

Kỹ sư máy và kỹ sư điện tự động

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Hoang Van Quan
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần đức phúc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Nam
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Hoàng Thái
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Tuấn Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Xuân Dương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Dinh Van Huy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Trung Thành
Hải Phòng
Ảnh đại diện
tuantu
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Quang Huy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Trọng Chí
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Quân
Chưa cập nhật.