Thông tin ứng viên


Phạm thanh hùng

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 20/08/1983
 Lượt xem: 13    Cập nhật ngày: 07/01/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Quản lý

Kỹ sư

Trên 5 năm

Kỹ sư/ kỹ sư ứng dụng
Kỹ sư quản lý và vận hành

Inlaco hai phòng
(từ 01/2007 đến 01/2019)

Kỹ sư

Kỹ sư

Hải Phòng

Kỹ sư/ kỹ sư ứng dụng

19-30 triệu

Kỹ sư máy và kỹ sư điện tự động

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Trọng Linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
vũ khắc chương
Thái Bình
Ảnh đại diện
Nguyễn Công Khương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Tran Xuan Thinh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm thanh hùng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Quang Thái
Hà Nội
Ảnh đại diện
Bùi Quân
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Văn Hiền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thanh Tuyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần tiến thành
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Đức Mạnh
Hải Dương