Thông tin ứng viên


Nguyễn Thị Thu

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 01/11/1986
 Lượt xem: 88    Cập nhật ngày: 03/01/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kế toán

Đại học

Trên 5 năm

Kế toán, kiểm toán, tài chính
- .Lập các báo cáo kế toán nội bộ theo yêu cầu của ban giám đốc
- Lập phiếu thu - chi hàng ngày, báo cáo thu chi nội bộ
- Theo dõi, báo cáo nhập - xuật - tồn vật tư hàng hóa
- Theo dõi, báo cáo công nợ phải thu - phải trả
- Lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính, Quyết toán thuế TNDN, TNCN.
- Viết hóa đơn GTGT
- Sắp sếp, lưu trữ hồ sơ, chứng từ sổ sách khoa học
- Tập hợp hóa đơn chứng từ, kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của hóa đơn, hạch toán vào phần mềm kế toán.
- Kiểm tra các nghiệm vụ kinh tế phát sinh; sự cân đối giữa số liệu chi tiết và tổng hợp
- Tập hợp chi phí, tính giá thành sản xuất
- Theo dõi, quản lý TSCĐ, công cụ dụng cụ
- Thực hiện các công việc khác của phòng tài chính - kế toán: soạn thảo hợp đồng, công văn, lưu trừ số sách tài liệu, chấm công, tính lương,

Công ty TNHH ô tô Phúc Lâm
(từ 04/2016 đến 12/2019)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Kế toán, kiểm toán, tài chính

7E-06-1E-05 triệu

- Kỹ năng phân tích, quan sát và tổng hợp
- Kỹ năng tổ chức
- Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm kế toán phổ biến như Misa, Fast, Sas...
- Cẩn thận và trung thực
- Chịu được áp lực công việc

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Phạm Thị Huyền Trang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Ngô Thùy Linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Bích
Hải Phòng
Ảnh đại diện
PHAN THỊ LIÊN
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Cao Trần Duy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Duyên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hà Thị Thuận
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lương Hồng Vĩ
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Yến
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Mỹ Hạnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Mai
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Ngọc Trinh
Thái Bình