Thông tin ứng viên


Nguyễn Minh Châu

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 10/11/1996
 Lượt xem: 44    Cập nhật ngày: 29/12/2018
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


IT Network

Kỹ sư

Không yêu cầu

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

IT phần cứng/ phần mềm

7-10 triệu

CCNA Routing & Switching, English Communication, Microsoft Office, Soft Skills, Graphic Design
Có kiến thức nền tảng về phần cứng và phần mềm, khoa học máy tính, công nghệ thông tin.

Tôi là sinh viên mới ra trường, chưa có kinh nghiệm thực tế. Mong muốn được học hỏi, tích luỹ kinh nghiệm nghề nghiệp.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Đào Đình Thắng
Thái Bình
Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Hiển
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyen Duong Tung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Văn Dũng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Trần Kiển
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Đại
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Tâm Phước
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Minh Châu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Văn Minh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đinh Tiến Trung
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đặng Anh Tuấn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Lê Tân
Chưa cập nhật.