Thông tin ứng viên


Vũ Văn Thái

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 24/09/1992
 Lượt xem: 49    Cập nhật ngày: 27/12/2018
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


giám sát kinh doanh

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

Quản lý điều hành
- Quản lý, điều hành mọi hoạt động bán lẻ tại Shop làm việc - Kiểm soát, phân tích và thúc đẩy tình hình kinh doanh tại Shop - Quản trị nhân sự, hướng dẫn và đào tạo nhân viên trong Shop - Lên kế hoạch về doanh số, thị trường và giám sát, xử lý - Tham mưu, đề xuất các ý tưởng với cấp trên để có CTKM phù hợp, các ý tưởng kinh doanh phù hợp với từng Shop - Chịu trách nhiệm trước ban giám đốc về kết quả kinh doanh của Shop - Làm việc với các phòng ban để có phương án làm việc hợp lý nhất - Giải quyết các khiếu nại liên quan cũng như các phát sinh trong quá trình làm việc

Công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT
(từ 08/2014 đến 08/2018)

Trưởng phòng

Trưởng phòng

Hải Phòng

Quản lý điều hành

1-2 triệu

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Việt Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
trần công thành
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng thị dung
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hiền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Huy Mạnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Phúc Yên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Văn Tuấn
Hải Dương
Ảnh đại diện
Lê Thành Trung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Hoài Nam
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
nguyen duc hiep
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Tiến Đạt
Hải Phòng