Thông tin ứng viên


Nguyễn Ngọc Anh

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 17/08/1990
 Lượt xem: 110    Cập nhật ngày: 20/12/2018
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Quản lú cửa hàng

Cao đẳng

Trên 5 năm

Bán hàng, khuyến mại, tiếp thị

TNHH MTV Thiên Thuỷ Mộc
(từ 07/2018 đến 12/2018)

Cố vấn/Giám sát

Cố vấn/Giám sát

Hải Phòng

Bán hàng, khuyến mại, tiếp thị

8-15 triệu

Qtri nhân sự, làm việc nhóm, thích nghi nhanh, chịu được áp lực công việc.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
nhâm sơn tùng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Phương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Lan Anh
Tp Hồ Chí Minh
Ảnh đại diện
Đỗ Thị Phương Thảo
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Khánh Hà
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Tâm
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Lệ Nho
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Oanh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Thúy Năm
Hải Dương
Ảnh đại diện
Phạm Thị Lĩnh
Hải Phòng