Thông tin ứng viên


Đinh Tiến Trung

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 23/11/1989
 Lượt xem: 64    Cập nhật ngày: 19/12/2018
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên IT

Đại học

Trên 5 năm

IT phần cứng/ phần mềm
Thiết lập hệ thống mạng nội bộ, quản trị hệ thống mail, phát triển phần mềm quản lý tàu biển

Inlaco Saigon
(từ 11/2018 đến 01/2019)

Nhân viên

Kỹ sư

Hải Phòng

IT phần cứng/ phần mềm

10-15 triệu

Phát triển phần mềm

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Đào Đình Thắng
Thái Bình
Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Hiển
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyen Duong Tung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Văn Dũng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Trần Kiển
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Đại
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Tâm Phước
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Minh Châu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Văn Minh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đinh Tiến Trung
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đặng Anh Tuấn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Lê Tân
Chưa cập nhật.