Thông tin ứng viên


Bùi Thị Kim Ngân

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 14/09/1987
 Lượt xem: 26    Cập nhật ngày: 18/12/2018
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Giao vien

Cao đẳng

Không yêu cầu

Giáo dục/Gia sư/Dạy nghề
Giáo viên

Ngoc Thuy
(từ 09/2016 đến 10/2018)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Giáo dục/Gia sư/Dạy nghề

thỏa thuận

Tin học văn phòng

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Trần Thị Thu Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Thị Kim Ngân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Minh Chiến
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Kiều Oanh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Trang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thị Thanh Phương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trương Thị Phương Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thùy Trang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đặng Thị Mai
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Thu Hường
Hải Phòng