Thông tin ứng viên


Bùi Thị Kim Ngân

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 14/09/1987
 Lượt xem: 57    Cập nhật ngày: 18/12/2018
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Giao vien

Cao đẳng

Không yêu cầu

Giáo dục, gia sư, dạy nghề
Giáo viên

Ngoc Thuy
(từ 09/2016 đến 10/2018)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Giáo dục, gia sư, dạy nghề

thỏa thuận

Tin học văn phòng

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Bùi Thanh Hằng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thu Trang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Mỹ Linh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Thị Hoàng Yến
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Kiều Oanh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
phạm thị phượng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đoàn Thị Uyển
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đinh Thị Lan Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Thanh Thảo
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Thị Vân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Tô Thị Thuỳ Anh
Hải Phòng