Thông tin ứng viên


Đăng tằng phúc

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 10/01/1996
 Lượt xem: 68    Cập nhật ngày: 13/12/2018
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên, kỹ thuật

Trung cấp

Không yêu cầu

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Điện/ điện tử/ điện lạnh

7-9 triệu

Làm việc tỷ mỉ cẩn thận chăm chỉ học hỏi .

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Tiến Dũng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Hữu Trọng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phùng văn Hùng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Văn Dũng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thị Thanh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
nguyễn văn phán
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Dương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Cao Nguyên Hà
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Trọng Điệp
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đăng tằng phúc
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Văn Hiền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
MR QUANG NGOC NGUYEN
Chưa cập nhật.