Thông tin ứng viên


Đăng tằng phúc

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 10/01/1996
 Lượt xem: 86    Cập nhật ngày: 13/12/2018
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên, kỹ thuật

Trung cấp

Không yêu cầu

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Điện/ điện tử/ điện lạnh

7-9 triệu

Làm việc tỷ mỉ cẩn thận chăm chỉ học hỏi .

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Quốc Thành
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyen Thuy Duong
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Văn Huỳnh
Thái Bình
Ảnh đại diện
Do duc Dien
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thanh Tuấn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần thanh tuyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Tiến Duy
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ văn tiến
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Dương Đức Nghĩa
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Le Tuan Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Ngô Hoàng Hải
Chưa cập nhật.