Thông tin ứng viên


Bùi Quân

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 25/10/1990
 Lượt xem: 32    Cập nhật ngày: 08/12/2018
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


kỹ sư cơ khí

Kỹ sư

1 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Kỹ sư

Hải Phòng

Kỹ sư/ kỹ sư ứng dụng

10-12 triệu

Sử dụng tốt autocad 2d, 3d

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Trọng Linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
vũ khắc chương
Thái Bình
Ảnh đại diện
Nguyễn Công Khương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Tran Xuan Thinh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm thanh hùng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Quang Thái
Hà Nội
Ảnh đại diện
Bùi Quân
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Văn Hiền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thanh Tuyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần tiến thành
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Đức Mạnh
Hải Dương