Thông tin ứng viên


Bùi Quân

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 25/10/1990
 Lượt xem: 64    Cập nhật ngày: 01/07/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


kỹ sư cơ khí

Kỹ sư

1 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Kỹ sư

Hải Phòng

Kỹ sư, kỹ sư ứng dụng

10-12 triệu

Sử dụng tốt autocad 2d, 3d

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Hoang Van Quan
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần đức phúc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Nam
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Hoàng Thái
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Tuấn Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Xuân Dương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Dinh Van Huy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Trung Thành
Hải Phòng
Ảnh đại diện
tuantu
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Quang Huy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Trọng Chí
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Quân
Chưa cập nhật.