Thông tin ứng viên


Bùi Quân

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 25/10/1990
 Lượt xem: 41    Cập nhật ngày: 08/12/2018
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


kỹ sư cơ khí

Kỹ sư

1 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Kỹ sư

Hải Phòng

Kỹ sư/ kỹ sư ứng dụng

10-12 triệu

Sử dụng tốt autocad 2d, 3d

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
phuong
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Duy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Quốc Thành
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trịnh Văn Khang
Nam Định
Ảnh đại diện
Nguyễn văn thiện
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Trung Bắc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
LÊ ĐÌNH CÔNG
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Văn Phong
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Đức Việt
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Ngọc Thái
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Xuân Xuân
Hải Phòng