Thông tin ứng viên


Bùi Quân

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 25/10/1990
 Lượt xem: 82    Cập nhật ngày: 01/07/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


kỹ sư cơ khí

Kỹ sư

1 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Kỹ sư

Hải Phòng

Kỹ sư, kỹ sư ứng dụng

10-12 triệu

Sử dụng tốt autocad 2d, 3d

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Vũ Đức Cương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Hồng Quân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyen long bao
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Ngọc Thái
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Tăng Công Phúc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đào Văn Thái
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Trọng Khánh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Văn Hoàng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Cường
Nghệ An
Ảnh đại diện
Phạm Xuân Tùng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Hoàng Thái
Hải Phòng