Thông tin ứng viên


Pham Huy Dinh

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 16/01/1976
 Lượt xem: 48    Cập nhật ngày: 07/12/2018
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Quản lý

Cao học

Trên 5 năm

Quản lý điều hành
Điều hành , quản lý hoạt động của Công ty

Công ty TNHH Aqua Plumbing Vietnam
(từ 12/2016 đến 12/2018)

Giám đốc/Tổng giám đốc

Trưởng phòng

Hải Phòng

Bán hàng, khuyến mại, tiếp thị
Hành chính-văn phòng / Nhân sự
Quản lý điều hành

20-3 triệu

-Quản lý doanh nghiệp
-Quản lý kinh doanh
-Quản trị hành chính, nhân sự
-Quản lý mua hàng, xuất nhập khẩu

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Bùi Quang Thái
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Tiến Đạt
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Le Pham Luong
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Thị Thu Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thanh Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đào Tuấn Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
lê thanh tùng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Vân Thanh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Đại Dương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đào Xuân Phú
Hải Phòng