Thông tin ứng viên


Pham Huy Dinh

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 16/01/1976
 Lượt xem: 77    Cập nhật ngày: 07/12/2018
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Quản lý

Cao học

Trên 5 năm

Quản lý điều hành
Điều hành , quản lý hoạt động của Công ty

Công ty TNHH Aqua Plumbing Vietnam
(từ 12/2016 đến 12/2018)

Giám đốc/Tổng giám đốc

Trưởng phòng

Hải Phòng

Bán hàng, khuyến mại, tiếp thị
Hành chính, văn phòng, nhân sự
Quản lý điều hành

20-3 triệu

-Quản lý doanh nghiệp
-Quản lý kinh doanh
-Quản trị hành chính, nhân sự
-Quản lý mua hàng, xuất nhập khẩu

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Ngô Thị Thu Hà
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Thị Ngọc Cúc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Việt Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đinh Thị Thơm
Hải Phòng
Ảnh đại diện
PHẠM THỊ QUỲNH NGA
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thùy Vân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyen thi huyen trang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trương Thị Thùy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đào Hải Vân
Hải Phòng