Thông tin ứng viên


Lê Hữu Chung

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 14/12/1992
 Lượt xem: 56    Cập nhật ngày: 30/11/2018
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


phiên dịch viên công ty

Cao đẳng

3 năm

Điện/ điện tử/ điện lạnh
đọc bản vẽ và lắp ráp máy

YMC エンジニアリング
(từ 11/2015 đến 10/2018)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Ngoại ngữ/Biên dịch/Phiên dịch

8-12 triệu

đã làm công ty bên Nhật 3 năm và có bằng N3

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Bích Ngọc
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Yến Vi
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bùi Thị Phương Lan
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Dương Thị Mai Chi
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyen trong ket
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Ngô Thị Ngân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Kim Tuyến
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Hữu Chung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Phương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Minh Chiến
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đồng Thị Hoa
Chưa cập nhật.