Thông tin ứng viên


Lê Hữu Chung

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 14/12/1992
 Lượt xem: 81    Cập nhật ngày: 30/11/2018
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


phiên dịch viên công ty

Cao đẳng

3 năm

Điện, điện tử, điện lạnh
đọc bản vẽ và lắp ráp máy

YMC エンジニアリング
(từ 11/2015 đến 10/2018)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Ngoại ngữ, biên dịch, phiên dịch

8-12 triệu

đã làm công ty bên Nhật 3 năm và có bằng N3

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Trần Thị Thảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Phương Thảo
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Đức Mạnh
Thái Bình
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hiền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thành Luân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Kiều Oanh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Thu Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Tuấn Huỳnh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bùi thị thuỳ dương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
NGUYỄN THỊ QUỲNH
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyen Quoc Duy
Hải Phòng