Thông tin ứng viên


Vũ Thị Thu Hương

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 06/06/1996
 Lượt xem: 45    Cập nhật ngày: 27/11/2018
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


nhân viên xuất nhập khẩu

Đại học

1 năm

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương
Tìm kiếm và liên hệ với các khách hàng có nhu cầu xuất nhập khẩu
Báo giá cho khách hàng
Liên hệ với hãng tàu và nhà vận tải để xin cước
Học khai báo hải quan và Manifest

Vestal Shipping & Logistics
(từ 01/1753 đến 01/1753)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương

5-7 triệu

Kỹ năng giao tiếp, kỹ năn làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết công việc

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Bùi Thị Lợi
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Ngọc Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đinh Thị Hương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Sơn Xim
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Minh Hiền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Như Quỳnh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Bạch Dương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Mai Linh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Thị Thu Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Huy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thùy Dương
Hải Phòng