Thông tin ứng viên


Nguyễn Thị Huế

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 19/08/1990
 Lượt xem: 94    Cập nhật ngày: 16/11/2018
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kế toán bán thời gian

Đại học

5 năm

Kế toán, kiểm toán, tài chính
Kế toán thanh toán, tài chính

Công ty cổ phần Công nghệ Elite
(từ 11/2015 đến 11/2018)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Kế toán, kiểm toán, tài chính

1-3 triệu

Kế toán thanh toán

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Nga
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Văn Duy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hà thị minh hương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
PHẠM THỊ KIM DUNG
Hải Phòng
Ảnh đại diện
TRẦN THỊ THU HUỆ
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Minh Thuỳ
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Kim Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thu Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đinh Thị Hạnh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
TRẦN THỊ HOA
Chưa cập nhật.