Thông tin ứng viên


Nguyễn Thị Huế

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 19/08/1990
 Lượt xem: 59    Cập nhật ngày: 16/11/2018
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kế toán bán thời gian

Đại học

5 năm

Kế toán/Kiểm toán/Tài chính
Kế toán thanh toán, tài chính

Công ty cổ phần Công nghệ Elite
(từ 11/2015 đến 11/2018)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Kế toán/Kiểm toán/Tài chính

1-3 triệu

Kế toán thanh toán

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Bùi Thị Huyền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Ngọc Yến
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Tiệp
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyen Thi Lan Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trịnh Thị Duyên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Tuyết Mai
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Ngọc Hương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đoàn Thị Việt Hà
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Pham Thi Thuy Ha
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Hồng Phương
Chưa cập nhật.