Thông tin ứng viên


Đỗ Văn Hiền

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 08/11/1996
 Lượt xem: 88    Cập nhật ngày: 23/11/2018
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


về kỹ thuật

Đại học

Không yêu cầu

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Kỹ sư

Hải Phòng

Điện/ điện tử/ điện lạnh
Hành chính-văn phòng / Nhân sự
Kỹ sư/ kỹ sư ứng dụng

thỏa thuận

Kỹ năng văn phòng và máy tính, tư duy logic và sáng tạo, thuyết trình và làm việc nhóm.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Mai Thị Thanh Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Tiến Dũng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Lụa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyen Duong Tung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần thị Nga
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Trọng Linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
vũ khắc chương
Thái Bình
Ảnh đại diện
Như Nguyễn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Văn Hưng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Ngọc Hương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Hữu Trọng
Chưa cập nhật.