Thông tin ứng viên


Nguyễn thị Nguyên

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 27/12/1988
 Lượt xem: 64    Cập nhật ngày: 14/11/2018
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kinh doanh

Đại học

Trên 5 năm

Dịch vụ / Chăm sóc khách hàng
Nhận điện thoại,máy tính bảng sửa chữa và bảo hành của khách.

Nhật Cường services
(từ 06/2016 đến 03/2017)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Dịch vụ / Chăm sóc khách hàng
Nhân viên kinh doanh
Hành chính-văn phòng / Nhân sự

5-8 triệu

Có kỹ năng trong ngành chăm sóc khách hàng 1 năm và hơn 5 năm làm thu ngân kiêm tư vấn bán hàng.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Mai Thị Thanh Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lâm Xuân Hoàng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Lụa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyen Duong Tung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần thị Nga
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Như Nguyễn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Tuyền Nguyễn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Quách Ngọc Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Duy Nhật
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Văn Hưng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đồng Văn Tiến
Hải Phòng