Thông tin ứng viên


Lê Thị Thu Trang

Giới tính: Chưa cập nhật. - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 09/12/1988
 Lượt xem: 41    Cập nhật ngày: 03/11/2018
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


CV-Lê Thị Thu Trang- Kế toán

Đại học

Trên 5 năm

Kế toán/Kiểm toán/Tài chính
Kế toán giá thành, kế toán lương.

Công ty TNHH Well power Việt Nam
(từ 10/2015 đến 11/2018)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu...
Hành chính-văn phòng / Nhân sự
Kế toán/Kiểm toán/Tài chính

7-1 triệu

1.Lập dự toán, hồ sơ thanh quyết toán, hồ sơ dự thầu, các công việc liên quan tới lĩnh vực Tư vấn giám sát, ...,
2. Kế toán giá thành

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Mai Thị Thanh Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Thị Huyền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Lụa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyen Duong Tung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần thị Nga
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Ngọc Yến
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Văn Được
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Tiệp
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Như Nguyễn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyen Thi Lan Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Nam Sơn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Văn Hưng
Hải Phòng