Thông tin ứng viên


Lê Thị Thu Trang

Giới tính: Chưa cập nhật. - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 09/12/1988
 Lượt xem: 44    Cập nhật ngày: 03/11/2018
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


CV-Lê Thị Thu Trang- Kế toán

Đại học

Trên 5 năm

Kế toán/Kiểm toán/Tài chính
Kế toán giá thành, kế toán lương.

Công ty TNHH Well power Việt Nam
(từ 10/2015 đến 11/2018)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu...
Hành chính-văn phòng / Nhân sự
Kế toán/Kiểm toán/Tài chính

7-1 triệu

1.Lập dự toán, hồ sơ thanh quyết toán, hồ sơ dự thầu, các công việc liên quan tới lĩnh vực Tư vấn giám sát, ...,
2. Kế toán giá thành

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Đỗ Thị Thu Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Mai Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thanh Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Hồng Gấm
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đào Tuấn Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
ĐẶNG THỊ MINH PHƯƠNG
Hải Phòng
Ảnh đại diện
nguyễn văn trung
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Vân Thanh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thị Thảo
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đào Xuân Phú
Hải Phòng