Thông tin ứng viên


Trân Xuân Đoàn

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 06/08/1987
 Lượt xem: 36    Cập nhật ngày: 12/11/2018
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Sales chuyên nghiệp

Cao đẳng

Trên 5 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Trưởng phòng

Hải Phòng

Nhân viên kinh doanh

8-11 triệu

Mình đã từng làm lái xe kiêm nhân viên kinh doanh

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Lâm Xuân Hoàng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Tuyền Nguyễn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Duy Nhật
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đồng Văn Tiến
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Đình Hưng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Thùy Dương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đinh Thị Hương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Ngọc Ngân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Bạch Dương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn thị Nguyên
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trân Xuân Đoàn
Hải Phòng