Thông tin ứng viên


Đặng Ngọc Tú

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 16/06/1991
 Lượt xem: 40    Cập nhật ngày: 10/11/2018
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


CV - Đặng Ngọc Tú - An ninh

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

Dịch vụ an ninh/Hải quan
- Kiếm soát an ninh tại khu vực.
- Kiểm soát việc xuất nhập hàng tại kho.
- Tuần tra khu vực công ty.

Công ty LG Display
(từ 07/2017 đến 10/2018)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Dịch vụ an ninh/Hải quan

9-10 triệu

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Tâm
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Bá Hải Sơn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
nguyen minh khoa
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đoàn Trọng Tuấn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Xuân Nam
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Tuyền Nguyễn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn văn Tuyền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đoàn đức tâm
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đặng Ngọc Tú
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Thi Phuong Anh Tran
Chưa cập nhật.