Thông tin ứng viên


Bùi Văn Quý

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 23/02/1991
 Lượt xem: 24    Cập nhật ngày: 04/11/2018
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên

Đại học

4 năm

QA- QC/ Thẩm định/ Giám định
QA

TNHH Bridgestone
(từ 11/2014 đến 11/2018)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

QA- QC/ Thẩm định/ Giám định

10-12 triệu

QA, QC

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Huy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Văn Quý
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Xuân Tùng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Thị Ngọc Lan
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
nguyen tien anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Hoa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Thu Hà
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Kiệm
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thanh Tùng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bùi Mỹ Dương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Điệp
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Dương Văn Du
Hải Phòng