Thông tin ứng viên


Bùi Văn Quý

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 23/02/1991
 Lượt xem: 73    Cập nhật ngày: 04/11/2018
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên

Đại học

4 năm

QA- QC/ Thẩm định/ Giám định
QA

TNHH Bridgestone
(từ 11/2014 đến 11/2018)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

QA- QC/ Thẩm định/ Giám định

10-12 triệu

QA, QC

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Lê Bích Quế
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thành Trưởng
Hà Nội
Ảnh đại diện
Vũ Hương Ly
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyen Thi Mai Huong
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Đức Ngọ
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Lan Phương
Hải Phòng