Thông tin ứng viên


luong ngoc tan

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 21/12/1992
 Lượt xem: 49    Cập nhật ngày: 03/11/2018
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


nhan vien kinh doanh

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

Nhân viên kinh doanh

Cong ty Tai Chinh FECREDIT
(từ 12/2018 đến 11/2018)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Nhân viên kinh doanh

1-1 triệu

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Le Pham Luong
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Mai Xuân Tiến
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
NGÔ KIM VẠN
Hải Phòng
Ảnh đại diện
ĐỖ THỊ LOAN
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyen trong ket
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Duy An
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Mạnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Khánh Huyền
Quảng Ninh
Ảnh đại diện
Nguyễn văn phan
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Phương Hoa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thế Uyển
Hải Phòng