Thông tin ứng viên


luong ngoc tan

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 21/12/1992
 Lượt xem: 74    Cập nhật ngày: 03/11/2018
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


nhan vien kinh doanh

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

Nhân viên kinh doanh

Cong ty Tai Chinh FECREDIT
(từ 12/2018 đến 11/2018)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Nhân viên kinh doanh

1-1 triệu

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Vũ Mạnh Hùng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trương Thị Thùy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Việt Cường
Hải Phòng
Ảnh đại diện
nhâm sơn tùng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
vu trung ket
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đặng Thị Mai Hoa
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Khánh Hà
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Đình Trọng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hiền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Ngọc Hải
Hải Phòng