Thông tin ứng viên


luong ngoc tan

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 21/12/1992
 Lượt xem: 41    Cập nhật ngày: 03/11/2018
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


nhan vien kinh doanh

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

Nhân viên kinh doanh

Cong ty Tai Chinh FECREDIT
(từ 12/2018 đến 11/2018)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Nhân viên kinh doanh

1-1 triệu

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Lâm Xuân Hoàng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Tuyền Nguyễn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Duy Nhật
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đồng Văn Tiến
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Đình Hưng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Thùy Dương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đinh Thị Hương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Ngọc Ngân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Bạch Dương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn thị Nguyên
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trân Xuân Đoàn
Hải Phòng