Thông tin ứng viên


Vũ Ngọc Hiếu

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 27/03/2993
 Lượt xem: 59    Cập nhật ngày: 31/10/2018
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên văn phòng

Đại học

2 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Bưu chính viễn thông
Điện/ điện tử/ điện lạnh
Khác

7-10 triệu

kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng văn phòng
Kĩ năng quản lý

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
nguyễn văn phán
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Duy Phúc
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Duy Hiếu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đinh Huy Việt
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Cao Nguyên Hà
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Trọng Điệp
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đăng tằng phúc
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ văn quân
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Văn Hiền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
MR QUANG NGOC NGUYEN
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
dangthanhhung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Văn Toàn
Hải Phòng