Thông tin ứng viên


Vũ Ngọc Hiếu

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 27/03/2993
 Lượt xem: 66    Cập nhật ngày: 31/10/2018
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên văn phòng

Đại học

2 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Bưu chính viễn thông
Điện/ điện tử/ điện lạnh
Khác

7-10 triệu

kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng văn phòng
Kĩ năng quản lý

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Trần thanh tuyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trịnh Hữu Tâm
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Văn Tài
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Dương Đức Nghĩa
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đào Văn Thức
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyen Van Ut
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Văn Hùng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Tiếnbuif
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Ngọc Thái
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Văn Mạnh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Văn Quang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thanh Tuyền
Hải Phòng