Thông tin ứng viên


Phạm Xuân Tùng

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 13/07/1994
 Lượt xem: 71    Cập nhật ngày: 31/10/2018
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ





 Thông Tin Chung


Toàn thời gian

Đại học

1 năm

QA- QC/ Thẩm định/ Giám định
Quản lý chất lượng linh kiện, điều tra nguyên nhân, làm báo cáo, đưa ra phương án cải tiến chất lượng linh kiện.

Kyocera Document Technology Vietnam
(từ 09/2017 đến 10/2018)

Nhân viên

Kỹ sư

Hải Phòng

Dầu khí/ Hoá chất
QA- QC/ Thẩm định/ Giám định

7-12 triệu

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, tiếng anh Toeic 550, kỹ năng làm việc nhóm tốt, biết sử dụng các dụng cụ trong đo lường kỹ thuật.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Hoàng Thu Thảo
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Tran Xuan Thinh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Văn An
Hải Dương
Ảnh đại diện
Vũ Thùy Dương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
NGUYỄN THỊ HỒNG
Hải Dương
Ảnh đại diện
Hùng Thế Phương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Dương anh việt
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bùi Văn Quý
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Xuân Tùng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Thị Ngọc Lan
Chưa cập nhật.