Thông tin ứng viên


Trần Thị Phương

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 05/06/1994
 Lượt xem: 45    Cập nhật ngày: 08/11/2018
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


CV_Trần Thị Phương_Nhân viên chăm sóc khách hàng

Đại học

Không yêu cầu

Sản xuất/Vận hành sản xuất
Nhận đơn hàng, kiểm tra chất lượng hàng.
Xuất hàng theo yêu cầu.
Báo cáo phát sinh trong quá trình làm việc.

Công ty tại Nhật
(từ 08/2016 đến 08/2018)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Ngoại ngữ/Biên dịch/Phiên dịch
Dịch vụ / Chăm sóc khách hàng
Nhân viên kinh doanh

thỏa thuận

Tin học văn phòng
Kỹ năng làm việc nhóm
Kỹ năng làm việc độc lập

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Lâm Xuân Hoàng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Tuyền Nguyễn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Quách Ngọc Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Duy Nhật
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đồng Văn Tiến
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Hồng Phương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Kim Tuyến
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Đình Hưng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thị Thuý Dung
Hải Phòng