Thông tin ứng viên


Nguyễn Minh Tuấn

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 16/01/1984
 Lượt xem: 30    Cập nhật ngày: 28/10/2018
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Lái xe cho Lãnh Đạo Doanh Nghiệp

Không yêu cầu

Trên 5 năm

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu...
Lái xe phục vụ Giám đốc, nhân viên các phòng ban và khách hàng tại Khách Sạn

Mercure Hai Phong Hotel
(từ 08/2017 đến 10/2018)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu...

7-9 triệu

Lái xe có trách nhiệm, an toàn và chân chính vì người khác

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Trương Thị Hoàng Yến
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
LÊ ĐÌNH CÔNG
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Lan Phương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Nam Sơn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Văn Được
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Quốc Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Tuấn Vượng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Thị Thu Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Minh Tuấn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lương văn lăng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Trọng Đại
Hải Phòng