Thông tin ứng viên


Nguyễn Minh Tuấn

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 16/01/1984
 Lượt xem: 49    Cập nhật ngày: 28/10/2018
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Lái xe cho Lãnh Đạo Doanh Nghiệp

Không yêu cầu

Trên 5 năm

Giao thông, vận tải, thủy lợi, cầu
Lái xe phục vụ Giám đốc, nhân viên các phòng ban và khách hàng tại Khách Sạn

Mercure Hai Phong Hotel
(từ 08/2017 đến 10/2018)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Giao thông, vận tải, thủy lợi, cầu

7-9 triệu

Lái xe có trách nhiệm, an toàn và chân chính vì người khác

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Huệ
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Tâm
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn hoàng giang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
HOÀNG THỊ TRANG
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vương Quốc Ngọc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trương Thị Hoàng Yến
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
LÊ ĐÌNH CÔNG
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Lan Phương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Nam Sơn
Hải Phòng