Thông tin ứng viên


Bùi Thị Miền

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Thái Bình - Sinh ngày: 04/02/1994
 Lượt xem: 60    Cập nhật ngày: 19/10/2018
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


nhân viên văn phòng, làm việc tại trung tâm tiếng anh

Đại học

Không yêu cầu

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Giáo dục/Gia sư/Dạy nghề
Văn phòng/ Hành chính/ Trợ lý
Hành chính-văn phòng / Nhân sự

4-6 triệu

Biết giao tiếp Tiếng anh cơ bản, thành thạo tin học văn phòng

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Đỗ Thị Thu Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thanh Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đào Tuấn Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Vân Thanh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đào Xuân Phú
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Thị Bích
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Thị Chi
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Yến Vi
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trương Thị Hoàng Yến
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Hải Phòng