Thông tin ứng viên


Bùi Thị Miền

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Thái Bình - Sinh ngày: 04/02/1994
 Lượt xem: 47    Cập nhật ngày: 19/10/2018
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


nhân viên văn phòng, làm việc tại trung tâm tiếng anh

Đại học

Không yêu cầu

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Giáo dục/Gia sư/Dạy nghề
Văn phòng/ Hành chính/ Trợ lý
Hành chính-văn phòng / Nhân sự

4-6 triệu

Biết giao tiếp Tiếng anh cơ bản, thành thạo tin học văn phòng

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Mai Thị Thanh Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Lụa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyen Duong Tung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần thị Nga
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Như Nguyễn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Văn Hưng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Ngọc Hương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thị Thu Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Ngọc Trâm
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Huyền
Hải Phòng