Thông tin ứng viên


Đặng Tuấn Đạt

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 21/12/1994
 Lượt xem: 53    Cập nhật ngày: 05/10/2018
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


nhân viên

Đại học

1 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Kỹ sư

Hải Phòng

Điện/ điện tử/ điện lạnh
Kỹ sư/ kỹ sư ứng dụng

7-8 triệu

-autocad
-tin học văn phòng

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Tiến Dũng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Trọng Linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
vũ khắc chương
Thái Bình
Ảnh đại diện
Nguyễn Hữu Trọng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Công Khương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phùng văn Hùng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Văn Dũng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thị Thanh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
nguyễn văn phán
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Tran Xuan Thinh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm thanh hùng
Hải Phòng