Thông tin ứng viên


Dương Xuân Quang

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 28/07/1994
 Lượt xem: 66    Cập nhật ngày: 28/09/2018
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Quản lý nhân sự, Quản lý hàng hoá

Đại học

1 năm

Bán hàng, khuyến mại, tiếp thị
Quản lý giám sát nhân viên, hỗ trợ chủ cửa hàng quản lý hàng hoá
Hướng dẫn nhân viên, xử lý các vấn đề nội bộ và vấn đề với khách hàng

Cửa hàng thể thao Uspox
(từ 10/2016 đến 09/2017)

Cố vấn/Giám sát

Trưởng phòng

Hải Phòng

Nhân viên kinh doanh
Hành chính-văn phòng / Nhân sự
Quản lý điều hành

7-8 triệu

Có khả năng quản lý về nhân sự và hàng hoá, có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ, giám sát và giúp đỡ nhân viên trong công việc.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Mai Thị Thanh Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lâm Xuân Hoàng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Lụa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyen Duong Tung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần thị Nga
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Như Nguyễn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Tuyền Nguyễn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Ánh Hồng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Duy Nhật
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Văn Hưng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đồng Văn Tiến
Hải Phòng