Thông tin ứng viên


Vũ Thị Ngọc Lan

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 22/05/1995
 Lượt xem: 43    Cập nhật ngày: 16/09/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Hành chính nhân sự, pháp lý

Đại học

2 năm

Hành chính, văn phòng, nhân sự
Làm các công việc về mảng hành chính

Công ty tnhh Maple
(từ 10/2018 đến 09/2020)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Hành chính, văn phòng, nhân sự

7-9 triệu

Kỹ năng văn phòng

Gợi ý ứng viên tương tự