Thông tin ứng viên


Trần Đức Mạnh

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Dương - Sinh ngày: 10/08/1992
 Lượt xem: 124    Cập nhật ngày: 07/10/2018
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kỹ thuật viên, giám sát viên

Cao đẳng

4 năm

Khác
ユンボを乗ったり、土地をやったり。あとは コンクリトをやっります。
私は証明書を勉強しました「玉掛け、車両系建設機械 (整地等) 運転、小型移動式クレーン運転」
3年間 日本に住んでいたから、私は日本人の働き方を学びました、自分を鍛えました。
まじめ、自意識、規律…

株式会社ケイジェイシー(Ở nhật bản)
(từ 05/2015 đến 05/2018)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Cơ khí/ Chế tạo / Kĩ thuật ứng dụng
Điện/ điện tử/ điện lạnh
Kỹ sư/ kỹ sư ứng dụng

1-2 triệu

-tiếng nhật: n3
-Năng động, nhiệt huyết, ham học hỏi.
-Tiêu chuẩn 5s
-Làm việc trong môi trường chịu được nhiều áp lực.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Tiến Dũng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vu An Dong
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Tiến Hảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Trọng Linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đào Trung Kỷ
Hải Phòng
Ảnh đại diện
vũ khắc chương
Thái Bình
Ảnh đại diện
Nguyễn Công Dương
Thái Bình
Ảnh đại diện
Trịnh Thành Công
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
nguyễn phương hợp
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Nam Sơn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Hữu Trọng
Chưa cập nhật.