Thông tin ứng viên


Hoàng Trang

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 05/12/1992
 Lượt xem: 69    Cập nhật ngày: 26/09/2018
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


giáo viên Tiếng Anh

Đại học

3 năm

Giáo dục, gia sư, dạy nghề
Tham gia giảng dạy, đứng lớp cũng như kết hợp giảng dạy với giáo viên nước ngoài. Độ tuổi từ 3- 15 tuổi.
Chuẩn bị bài giảng và tài liệu.

Popodoo Smart English
(từ 09/2016 đến 09/2018)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Giáo dục, gia sư, dạy nghề

5E-06-1E-05 triệu

• Tham gia giảng dạy, đứng lớp cũng như kết hợp giảng dạy với giáo viên nước ngoài. Độ tuổi từ 3- 15 tuổi.
• Chuẩn bị bài giảng và tài liệu.
• Giảng dạy giao tiếp cho đối tượng sinh viên và người đi làm

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Bùi Thanh Hằng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thu Trang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Mỹ Linh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Thị Hoàng Yến
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Kiều Oanh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
phạm thị phượng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đoàn Thị Uyển
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đinh Thị Lan Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Thanh Thảo
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Thị Vân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Tô Thị Thuỳ Anh
Hải Phòng