Thông tin ứng viên


Hoàng Trang

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 05/12/1992
 Lượt xem: 54    Cập nhật ngày: 26/09/2018
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


giáo viên Tiếng Anh

Đại học

3 năm

Giáo dục/Gia sư/Dạy nghề
Tham gia giảng dạy, đứng lớp cũng như kết hợp giảng dạy với giáo viên nước ngoài. Độ tuổi từ 3- 15 tuổi.
Chuẩn bị bài giảng và tài liệu.

Popodoo Smart English
(từ 09/2016 đến 09/2018)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Giáo dục/Gia sư/Dạy nghề

5E-06-1E-05 triệu

• Tham gia giảng dạy, đứng lớp cũng như kết hợp giảng dạy với giáo viên nước ngoài. Độ tuổi từ 3- 15 tuổi.
• Chuẩn bị bài giảng và tài liệu.
• Giảng dạy giao tiếp cho đối tượng sinh viên và người đi làm

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Yến Vi
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bùi Thị Phương Lan
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Huyền Ly
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trịnh Đức Hạnh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thị Thu Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Thị Kim Ngân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Minh Chiến
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Kiều Oanh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Trang
Chưa cập nhật.