Thông tin ứng viên


Nguyễn Tuyết Nhung

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 20/09/1993
 Lượt xem: 129    Cập nhật ngày: 28/11/2018
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


CV - Nguyễn Tuyết Nhung - Kế Toán Kho

Cao đẳng

Không yêu cầu

Kế toán/Kiểm toán/Tài chính

CT TNHH DAi LONG
(từ 09/2017 đến 03/2018)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Kế toán/Kiểm toán/Tài chính

5-6 triệu

ke toan , thu kho , ban hang ,

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Bùi Thị Huyền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Ngọc Yến
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Tiệp
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyen Thi Lan Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trịnh Thị Duyên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Tuyết Mai
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Ngọc Hương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đoàn Thị Việt Hà
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Pham Thi Thuy Ha
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Hồng Phương
Chưa cập nhật.