Thông tin ứng viên


Lương văn lăng

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 18/09/1986
 Lượt xem: 48    Cập nhật ngày: 08/09/2018
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


lái xe

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Giao thông, vận tải, thủy lợi, cầu

7-10 triệu

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Huệ
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Tâm
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn hoàng giang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
HOÀNG THỊ TRANG
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vương Quốc Ngọc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trương Thị Hoàng Yến
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
LÊ ĐÌNH CÔNG
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Lan Phương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Nam Sơn
Hải Phòng