Thông tin ứng viên


Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 05/08/1996
 Lượt xem: 173    Cập nhật ngày: 06/11/2018
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên kế toán

Đại học

Không yêu cầu

Làm bán thời gian
- Tư vấn bán hàng
- Tìm kiếm khách hàng
- Thu, chi nội bộ

Cửa hàng Trầm Hương
(từ 12/2017 đến 06/2018)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Kế toán/Kiểm toán/Tài chính

5-7 triệu

-

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Minh Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Thương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thắng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trịnh Thị Duyên
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Thị Huyền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đinh Thị Hương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Tô Thị Thuý
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Bích
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đặng thị Hương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Đức Toàn
Chưa cập nhật.