Thông tin ứng viên


Nguyễn Phương Hà

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 07/09/1995
 Lượt xem: 74    Cập nhật ngày: 12/08/2018
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên kinh doanh

Đại học

Không yêu cầu

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Giao thông, vận tải, thủy lợi, cầu
Nhân viên kinh doanh
Xuất nhập khẩu, ngoại thương

thỏa thuận

Tiếng anh giao tiếp cơ bản, tin học văn phòng, teamwork

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Thúy An
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Thị Ngọc Cúc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Việt Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Xuân Quỳnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Mạnh Hùng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Huệ
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trương Thị Thùy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thanh Tùng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Thanh Loan
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Thị Nhung
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Việt Cường
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Thu Thảo
Hải Phòng