Thông tin ứng viên


Nguyễn Phương Hà

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 07/09/1995
 Lượt xem: 67    Cập nhật ngày: 12/08/2018
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên kinh doanh

Đại học

Không yêu cầu

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu...
Nhân viên kinh doanh
Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương

thỏa thuận

Tiếng anh giao tiếp cơ bản, tin học văn phòng, teamwork

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Le Pham Luong
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyen Thi Thu Lan
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trương Thị Hoàng Yến
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Mai Xuân Tiến
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
NGÔ KIM VẠN
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Ngô Thị Minh Hoa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
ĐỖ THỊ LOAN
Hải Phòng