Thông tin ứng viên


Nguyễn Phương Hà

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 07/09/1995
 Lượt xem: 59    Cập nhật ngày: 12/08/2018
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên kinh doanh

Đại học

Không yêu cầu

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu...
Nhân viên kinh doanh
Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương

thỏa thuận

Tiếng anh giao tiếp cơ bản, tin học văn phòng, teamwork

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Lâm Xuân Hoàng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Văn Được
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Tuyền Nguyễn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Nam Sơn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Duy Nhật
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Quốc Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đồng Văn Tiến
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Đình Hưng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bùi Thị Lợi
Chưa cập nhật.