Thông tin ứng viên


Bùi Thu Hường

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 27/07/1994
 Lượt xem: 132    Cập nhật ngày: 04/08/2018
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


CV - Bùi Thu Hường

Đại học

2 năm

Giao nhận, vận chuyển, kho bãi
Nhân viên chứng từ hàng nhập

Sankyu vietnam
(từ 06/2016 đến 08/2018)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Giáo dục, gia sư, dạy nghề

8-12 triệu

Có khả năng thuyết trình, có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ tiếng anh. Yêu thích ngành nghề liên quan đến giáo dục

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Bùi Thanh Hằng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thu Trang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Mỹ Linh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Thị Hoàng Yến
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Kiều Oanh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
phạm thị phượng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đoàn Thị Uyển
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đinh Thị Lan Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Thanh Thảo
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Thị Vân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Tô Thị Thuỳ Anh
Hải Phòng