Thông tin ứng viên


Nguyễn Thị Huyền Ly

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 12/08/1996
 Lượt xem: 104    Cập nhật ngày: 02/04/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Giáo viên tiếng Nhật/Nhân viên hành chính

Trung cấp

Không yêu cầu

Giáo dục/Gia sư/Dạy nghề
Dạy tiếng nhật từ sơ cấp

Giáo viên tiếng Nhật
(từ 05/2018 đến 04/2019)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Giáo dục/Gia sư/Dạy nghề
Văn phòng/ Hành chính/ Trợ lý

6-8 triệu

Làm việc nhóm, quản lý vấn đề, giải quyết vấn đề, quản lý stress

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Phương Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Yến Vi
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Minh Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Thị Phương Lan
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
phạm thị phương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Mị
Hải Phòng