Thông tin ứng viên


Nhi Vũ

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 29/12/1995
 Lượt xem: 67    Cập nhật ngày: 18/07/2018
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


CV - Vũ Nhi - Kỹ Sư Làm Bóc Tách Khối Lượng

Đại học

1 năm

Xây dựng/Kiến trúc
- Bóc tách dự toán khối lượng.
- Hồ sơ dự thầu, hồ sơ hoàn công công trình.

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Việt Châu
(từ 01/2018 đến 07/2018)

Kỹ sư

Kỹ sư

Hải Phòng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu...
Xây dựng/Kiến trúc

5-10 triệu

- Hồ sơ thầu, hồ sơ hoàn công công trình.
- Bóc tách dự toán khối lượng.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Trương Thị Hoàng Yến
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đoàn Thanh Hải
Hải Phòng
Ảnh đại diện
ĐẶNG QUANG THỊNH
Hải Phòng
Ảnh đại diện
LÊ ĐÌNH CÔNG
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Văn Hòa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
lê xuân quyêt
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Thị Nhật
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Tuấn Đạt
Quảng Ninh
Ảnh đại diện
Lê Chí Thành
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Văn Tuấn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Lan Phương
Hải Phòng