Thông tin ứng viên


Hoàng Thị Mị

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 14/11/1993
 Lượt xem: 188    Cập nhật ngày: 06/04/2019
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Hành chính - Văn phòng

Đại học

3 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Văn phòng, hành chính, trợ lý
Hành chính, văn phòng, nhân sự
Kế toán, kiểm toán, tài chính

6-10 triệu

- Kỹ năng quản lý tốt thời gian
- Kỹ năng giao tiếp tốt
- Kỹ năng làm việc nhóm
- Kỹ năng làm việc trong môi trường áp lực cao

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Trần Mạnh Hùng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phan Thanh Hằng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Ngọc Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Như Quỳnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hoài Phương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Mạnh Đạt
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Minh Thu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lưu Quỳnh Khánh Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Thị Thúy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hòa Thị Tâm
Chưa cập nhật.