Thông tin ứng viên


Nguyễn Thị Kiều Oanh

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 02/06/1983
 Lượt xem: 82    Cập nhật ngày: 27/09/2018
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Quản lý hành chính- nhân sự

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

Giáo dục/Gia sư/Dạy nghề

Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Úc Châu
(từ 06/2017 đến 05/2018)

Trưởng phòng

Trưởng phòng

Hải Phòng

Dịch vụ / Chăm sóc khách hàng
Giáo dục/Gia sư/Dạy nghề
Hành chính-văn phòng / Nhân sự

7-14 triệu

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Đỗ Thị Thu Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thanh Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đào Tuấn Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Vân Thanh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thu Huyền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đào Xuân Phú
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Thị Bích
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Thị Chi
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Yến Vi
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trương Thị Hoàng Yến
Chưa cập nhật.