Thông tin ứng viên


Nguyễn Thị Kiều Oanh

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 02/06/1983
 Lượt xem: 64    Cập nhật ngày: 27/09/2018
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Quản lý hành chính- nhân sự

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

Giáo dục/Gia sư/Dạy nghề

Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Úc Châu
(từ 06/2017 đến 05/2018)

Trưởng phòng

Trưởng phòng

Hải Phòng

Dịch vụ / Chăm sóc khách hàng
Giáo dục/Gia sư/Dạy nghề
Hành chính-văn phòng / Nhân sự

7-14 triệu

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Mai Thị Thanh Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Lụa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyen Duong Tung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần thị Nga
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Như Nguyễn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Quách Ngọc Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Văn Hưng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Ngọc Hương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thị Thu Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Hồng Phương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Ngọc Trâm
Hải Phòng