Thông tin ứng viên


Trần Công Tuệ

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 08/12/1984
 Lượt xem: 54    Cập nhật ngày: 12/03/2024
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Lập trình

Đại học

Trên 5 năm

IT phần cứng, phần mềm
Lập trình,
chịu trách nhiệm phân bổ nhân sự trong các dự án phần mềm,
chịu trách nhiệm về mặt chất lượng sản phẩm phần mềm,
hỗ trợ các thành viên khác về mặt kĩ thuật trong quá trình gia công phần mềm.

Công ty Cổ phần CNTT Toàn Cầu Xanh
(từ 03/2018 đến 03/2024)

Phó phòng

Nhân viên

Hải Phòng

IT phần cứng, phần mềm

15-25 triệu

Lập trình phần mềm, giảng dạy lập trình

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Vũ Hữu Hậu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Mai Thế Quyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Đăng Nam
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Công Tuệ
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Hiếu
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Quân
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đào Trung Phương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Ngọc Hải
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thị Ngân
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Anh Tuấn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bùi Đình Tuấn Đạt
Hải Phòng