Thông tin ứng viên


Nguyễn Thị Vân Anh

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 08/11/1991
 Lượt xem: 150    Cập nhật ngày: 10/07/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Quản lý bán hàng/ nhân viên hành chính văn phòng

Đại học

Trên 5 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Bán hàng, khuyến mại, tiếp thị
Hành chính, văn phòng, nhân sự

8-12 triệu

Kỹ năng tổ chức
Kỹ năng lãnh đạo
Quản lý thời gian hiệu quả
Kỹ năng giao tiếp
Dễ dàng thích nghi với môi trường mới
Kỹ năng làm việc theo nhóm
Lập kế hoạch
Giải quyết vấn đề

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Hoàng Thị Thanh Vân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Tuấn Ngọc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thu Thuý
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trương Tú Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Thu Hạ
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Triệu Vi
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Năm
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Khuyên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Phương Anh
Hải Phòng