Thông tin ứng viên


NGUYEN KHAC VIET

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 31/01/1998
 Lượt xem: 51    Cập nhật ngày: 22/06/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên

Đại học

Không yêu cầu

QA- QC, thẩm định, giám định

LG
(từ 02/2022 đến 04/2022)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Kế toán, kiểm toán, tài chính
QA- QC, thẩm định, giám định

5-10 triệu

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Hương Giang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
ngô văn chỉnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Thanh Vân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thu Hiền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Vũ Phương Thảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Kim Hoàn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
NGUYỄN THỊ TRANG
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đoàn Thị Lan Anh
Hải Phòng