Thông tin ứng viên


Tô Thị Hồng Hạnh

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 04/06/1987
 Lượt xem: 56    Cập nhật ngày: 14/05/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên văn phòng

Đại học

Trên 5 năm

QA- QC, thẩm định, giám định

Công ty TNHH giám định Việt Tín
(từ 05/2022 đến 05/2022)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Hành chính, văn phòng, nhân sự

1-1 triệu

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, babs hàng và làm việc độc lập, làm ciệc theo nhóm

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Hoàng Thị Thanh Vân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Yến
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Hà Vân
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Non
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Phương Hoa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Thuý Quỳnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Thanh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Tuyết Mai
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Tùng Lâm
Hải Phòng