Thông tin ứng viên


Lê Quang Hiệp

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 23/05/1994
 Lượt xem: 28    Cập nhật ngày: 07/05/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên giao nhận cảng bãi

Cao đẳng

4 năm

Giao nhận, vận chuyển, kho bãi

Công ty tiếp vận tân cảng hmm
(từ 04/2018 đến 05/2022)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Giao nhận, vận chuyển, kho bãi

7-8 triệu

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản, kĩ năng máy tính văn phòng trung bình

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn viết Thắm
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Việt Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Quang Hiệp
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Mai
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Thế Nguyên
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Duy Hưng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Tuấn Dũng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Tác Khoa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Sĩ Huy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thanh Tùng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Tô Thị Thu Hà
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Vân Anh
Chưa cập nhật.