Thông tin ứng viên


Ta Huu Thang

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 20/08/1988
 Lượt xem: 104    Cập nhật ngày: 15/04/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Quản lý điều hành

Đại học

Trên 5 năm

Quản lý điều hành

An Bien Group
(từ 04/2022 đến 04/2022)

Trưởng phòng

Trưởng phòng

Hải Phòng

Bán hàng, khuyến mại, tiếp thị
Điện, điện tử, điện lạnh
Quản lý điều hành

1-3 triệu

Quản lý, điều hành
Quản trị
Chăm sóc Khách Hàng
Setup - Vận hành chuỗi
Giao tiếp
Tổ chức - Lập kế hoạch - Giải quyết vấn đề
Quản lý thu chi
Tuyển dụng và Đào tạo

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Đỗ Thị Lương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Văn Lộc
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
le van manh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Việt Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Quỳnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
ngô văn chỉnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Quốc Hiệu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Văn Dương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hường
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Tiêu Thanh Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Công
Hải Phòng