Thông tin ứng viên


Nguyễn Tiến Vượng

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 09/03/1996
 Lượt xem: 528    Cập nhật ngày: 04/03/2024
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Quản lý, Giám sát

Đại học

2 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Cố vấn/Giám sát

Hải Phòng

Nhân viên kinh doanh

10-15 triệu

Quản lý cửa hàng
Chiến lược kinh doanh:
- Phân tích thị trường, lập kế hoạch, vận hành và giám sát hoạt động kinh doanh theo đúng chiến lược sản phẩm của OPPO.
- Phối hợp các phòng ban xây dựng định hướng và triển khai các hoạt động Marketing bao gồm Online & Offline thu hút khách hàng đến với OPPO Shop.
- Theo dõi và đánh giá số liệu kinh doanh từng chuyên viên, đề xuất các phương án kinh doanh tối ưu hóa hiệu quả.
Xây dựng Quy trình và Quản lý dịch vụ:
- Tổ chức, sắp xếp ca làm việc hằng ngày và phân bổ nhân sự hợp lý.
- Giám sát trưng bày hình ảnh theo đúng tiêu chuẩn của OPPO.
- Xây dựng quy trình và trực tiếp triển khai các hoạt động tuyển dụng và đào tạo nhân viên.
Quản lý tài sản:
- Phối hợp cùng trung tâm thương mại xây dựng quy trình giám sát và đảm bảo an ninh tại Shop.
- Quản lý hàng hóa đảm bảo vận hành và cung ứng hàng hóa hiệu quả.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Hoàng Hà Phương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Trường
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Đình Thiết
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Pham Thi Thuy Ly
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Tiến Vượng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Mạnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Thanh Vân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Huy Minh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Duy Hoàng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Văn Phú
Hải Phòng