Thông tin ứng viên


Trịnh Thị Uyên Châm

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 31/10/1977
 Lượt xem: 77    Cập nhật ngày: 05/11/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


CV - Trịnh Thị Uyên Châm - Nhân sự

Đại học

Trên 5 năm

Hành chính, văn phòng, nhân sự
1. Hành chính Nhân sự:
- Quản lý hồ sơ, hợp đồng nhân sự, chấm công, tính lương, BHXH.
- Thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự cho công ty.
- Quản lý, nắm bắt số lượng và chất lượng nhân sự thuộc đơn vị mình phục trách. Đảm bảo đúng đủ số lượng nhân viên theo sơ đồ tổ chức đã được duyệt.
- Đánh giá nhân viên định kỳ hàng năm
- Đào tạo định hướng và kỹ năng mềm cho nhân viên mới. Đào tạo, phổ biến chính sách, nội quy mới có hiệu lực của công ty. Kết hợp với bộ phận đào tạo của Văn phòng chính tổ chức các khóa đào tạo các hoạt động đào tạo trực tiếp khi làm việc cho nhân viên
- Tiếp nhận và giải đáp kịp thời thắc mắc, khiếu nại của Người lao động liên quan đến các vấn đề về quan hệ lao động, chế độ chính sách nhân sự, BHXH.
- Làm các báo cáo nội bộ và báo cáo các cơ quan quản lý nhà nước định kỳ theo quy định.
- Nhận ủy quyền từ Tổng giám đốc về việc điều tra, xử lý kỷ luật lao động
- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên
- Quản lý đồng phục, tủ locker, cấp thẻ cho nhân viên
- Tham gia với BCH Công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động văn hóa – tinh thần, teambuilding cho cán bộ nhân viên trong công ty.
- Làm việc với các cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương về các vấn đề: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, Thẻ tạm trú, Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể, Thang bảng lương, PCCC, an ninh trật tự, môi trường...
- Soạn thảo, kiểm soát thời hạn hợp đồng, chất lượng dịch vụ của các bên Dịch vụ bảo vệ, Dịch vụ vệ sinh, Dịch vụ kiểm soát côn trùng, Văn phòng phẩm, Nước uống, Bảo trì thang cuốn thang máy, ...
- Hỗ trợ luật sư khi có vụ án về dân sự tại tòa án cấp Quận và Thành phố.

2. Điều hành (1 năm - Công ty TNHH Parkson Hải Phòng)
- Quản lý các Phòng ban chức năng trong công ty: Kỹ thuật, An ninh, Kế toán, Kinh doanh, Kho, Trang trí, IT, Dịch vụ khách hàng.
- Lập kế hoạch công việc, đưa ra thời hạn cho các bộ phận thực hiện, sau đó giám sát, kiểm tra, đưa ra giải pháp.
- Tổ chức họp thường xuyên với nhân viên để xem xét kết quả làm việc của nhân viên và quy trình của TTTM và thông báo cho nhân viên về các chính sách, kế hoạch, hướng dẫn của công ty
- Theo dõi tình trạng trong kho của hàng hóa và sự xuất nhập hàng, nhằm hạn chế tối đa tình trạng hết hàng và tối đa hóa doanh thu
- Cân đối các khoản chi phí để không vượt quá ngân sách cấp cho TTTM
- Lập kế hoạch và giám sát nhu cầu nhân sự
- Đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh, an ninh (đảm bảo sự an toàn về con người & tài sản) trong TTTM
- Giám sát, theo dõi tiến độ, nghiệm thu các hạng mục thi công, sửa chữa (nếu có) theo đúng tiêu chuẩn của TTTM
- Xử lý các khiếu nại của nhân viên, khách hàng bên trong và bên ngoài
- Đảm bảo điều kiện làm việc an toàn cho nhân viên và khách hàng
- Giải quyết các vấn đề một cách an toàn, nhanh chóng

Công ty TNHH Parkson Hải Phòng
(từ 06/2008 đến 07/2021)

Trưởng phòng

Trưởng phòng

Hải Phòng

Hành chính, văn phòng, nhân sự

1-2 triệu

I. KINH NGHIỆM:
Tôi tốt nghiệp Cứ nhân cao đẳng chuyên ngành Kinh tế vận tải biển tại Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam, Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán tại Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân, Cử nhân Ngoại ngữ chuyên ngành Tiếng Anh tại Trường Đại học Ngoại Ngữ. Sau khi tốt nghiệp, tôi làm việc 8 năm ở vị trí Phó phòng Kinh doanh tại Công ty TNHH Rorze Robotech 100% vốn nước ngoài; Và 13 năm ở vị trí trưởng bộ phận Nhân sự, 1 năm kiêm nhiệm thêm vị trí Trưởng Trung tâm Thương Mại tại Công ty TNHH Parkson Hải Phòng. Với 21 năm làm việc, tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm như:
1. Hành chính Nhân sự (>13 năm - Công ty TNHH PARKSON Hải Phòng từ năm 2008-2021):
- Quản lý hồ sơ, hợp đồng nhân sự, chấm công, tính lương, BHXH.
- Thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự cho công ty.
- Quản lý, nắm bắt số lượng và chất lượng nhân sự thuộc đơn vị mình phục trách. Đảm bảo đúng đủ số lượng nhân viên theo sơ đồ tổ chức đã được duyệt.
- Đánh giá nhân viên định kỳ hàng năm
- Đào tạo định hướng và kỹ năng mềm cho nhân viên mới. Đào tạo, phổ biến chính sách, nội quy mới có hiệu lực của công ty. Kết hợp với bộ phận đào tạo của Văn phòng chính tổ chức các khóa đào tạo các hoạt động đào tạo trực tiếp khi làm việc cho nhân viên
- Tiếp nhận và giải đáp kịp thời thắc mắc, khiếu nại của Người lao động liên quan đến các vấn đề về quan hệ lao động, chế độ chính sách nhân sự, BHXH.
- Làm các báo cáo nội bộ và báo cáo các cơ quan quản lý nhà nước định kỳ theo quy định.
- Nhận ủy quyền từ Tổng giám đốc về việc điều tra, xử lý kỷ luật lao động
- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên
- Quản lý đồng phục, tủ locker, cấp thẻ cho nhân viên
- Tham gia với BCH Công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động văn hóa – tinh thần, teambuilding cho cán bộ nhân viên trong công ty.
- Làm việc với các cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương về các vấn đề: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, Thẻ tạm trú, Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể, Thang bảng lương, PCCC, an ninh trật tự, môi trường...
- Soạn thảo, kiểm soát thời hạn hợp đồng, chất lượng dịch vụ của các bên Dịch vụ bảo vệ, Dịch vụ vệ sinh, Dịch vụ kiểm soát côn trùng, Văn phòng phẩm, Nước uống, Bảo trì thang cuốn thang máy, ...
- Hỗ trợ luật sư khi có vụ án về dân sự tại tòa án cấp Quận và Thành phố.

2. Điều hành (1 năm - Công ty TNHH Parkson Hải Phòng)
- Quản lý các Phòng ban chức năng trong công ty: Kỹ thuật, An ninh, Kế toán, Kinh doanh, Kho, Trang trí, IT, Dịch vụ khách hàng.
- Lập kế hoạch công việc, đưa ra thời hạn cho các bộ phận thực hiện, sau đó giám sát, kiểm tra, đưa ra giải pháp.
- Tổ chức họp thường xuyên với nhân viên để xem xét kết quả làm việc của nhân viên và quy trình của TTTM và thông báo cho nhân viên về các chính sách, kế hoạch, hướng dẫn của công ty
- Theo dõi tình trạng trong kho của hàng hóa và sự xuất nhập hàng, nhằm hạn chế tối đa tình trạng hết hàng và tối đa hóa doanh thu
- Cân đối các khoản chi phí để không vượt quá ngân sách cấp cho TTTM
- Lập kế hoạch và giám sát nhu cầu nhân sự
- Đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh, an ninh (đảm bảo sự an toàn về con người & tài sản) trong TTTM
- Giám sát, theo dõi tiến độ, nghiệm thu các hạng mục thi công, sửa chữa (nếu có) theo đúng tiêu chuẩn của TTTM
- Xử lý các khiếu nại của nhân viên, khách hàng bên trong và bên ngoài
- Đảm bảo điều kiện làm việc an toàn cho nhân viên và khách hàng
- Giải quyết các vấn đề một cách an toàn, nhanh chóng
3. Phó phòng Kinh Doanh chịu trách nhiệm Quản lý kho (8 năm - Công ty TNHH RORZE ROBOTECH từ năm 2000-2007)
- Quản lý tồn kho bao gồm vật liệu thô, các chi tiết, linh kiện điện tử, thành phẩm, bán thành phẩm;
- Chịu trách nhiệm đặt hàng, tính vật liệu theo cấu hình sản phẩm, kế hoạch giao nhận nguyên vật liệu với các phòng ban sản xuất, lắp ráp;
- Viết quy trình, làm hướng dẫn công việc theo ISO 9001, 14000;
- Đào tạo nhân viên; Báo cáo định kỳ, kiểm kê định kỳ;
- Đảm bảo an toàn về chất lượng nguyên vật liệu; đảm bảo đúng và đủ số lượng hàng hóa giữa thực tế và hệ thống; Nếu có chênh lệch tìm nguyên nhân và đưa ra giải pháp; Sắp xếp nguyên vật liệu, hàng hóa khoa học theo đúng quy trình;
- Có các biện pháp Cải tiến trong quá trình làm việc để giảm thiểu sai sót và đẩy tiến độ giao nhận nhanh nhất có thể.
- Giám sát việc thực hiện an toàn lao động của công nhân, trong quá trình bê vác, di chuyển, sắp xếp nguyên vật liệu trong kho, cũng như an toàn khi vận hành các trang thiết bị máy móc, xe nâng hạ, cẩu giàn.

II. KỸ NĂNG
- Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, khả năng giao tiếp tốt, có tinh thầm trách nhiệm, trung thành và chịu được áp lực cao trong công việc.
- Kỹ năng về quản lý, phân tích, thống kê; xử lý các tình huống nhanh;
- Kỹ năng vi tính văn phòng (word, excel, powerpoint, phần mềm nhân sự), sử dụng các website tuyển dụng trực tuyến.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Phạm Thị Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Thảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thu Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Tùng Lâm
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thu Hiền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thanh Thúy
Tp Hồ Chí Minh
Ảnh đại diện
Đoàn Minh Ngọc
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bùi Thị Giang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thị Thu Hà
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Khánh Linh
Hải Phòng

Công ty cổ phần kỹ thuật công nghệ phần mềm Tín Nghĩa

Địa chỉ:Tổ 31 - Khu 5 - Vĩnh Niệm - Lê Chân - Hải Phòng

Điện thoại: 02253 518 885 - 0936.613.030 - 0913.106.131

Email: [email protected] - Website: www.tuyendunghaiphong.vn

Giấy phép kinh doanh: 0201268416