Thông tin ứng viên


Đinh Thị Quế

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 13/09/1981
 Lượt xem: 77    Cập nhật ngày: 25/10/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên kế toán

Đại học

Trên 5 năm

Kế toán, kiểm toán, tài chính
Khai thuế, lập báo cáo tài chính thuế và sổ sách kế toán.

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại SIC
(từ 01/2020 đến 08/2020)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Kế toán, kiểm toán, tài chính

10-15 triệu

Kỹ năng giao tiếp, lập kế hoạch, tổ chức, hoạt động nhóm.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Trang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
đỗ thế hậu
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Liên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
NGUYỄN THỊ THẢO
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Thị Lan Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Thanh Vân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
phạm thị thùy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Ngô Thị Thanh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Thu Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Thu Huyền
Chưa cập nhật.